Een van de doelen van Scouting Nederland en onze groep is om er voor te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. Daarvoor willen we dat iedereen die lid is van Scoutinggroep Van Weerden Poelman zich bij ons thuis en veilig voelt. Toch kan het gebeuren dat je in een situatie komt, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdend gedrag in de meest ruime zin van het woord, waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor onze vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen Scoutinggroep Van Weerden Poelman vertrouwenspersonen aangesteld.
 
Wat doet de vertrouwenspersoon?
 
De vertrouwenspersoon is in de eerste plaats een luisterend oor maar is ook beschikbaar voor advies over en ondersteuning bij het vinden van een oplossing voor de ontstane (onwenselijk)
situatie waarin iemand terecht is gekomen. Het kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol,drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Zoals het woord vertrouwenspersoon al doet vermoeden wordt alles wat er met deze persoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Als melder van een (ongewenste) situatie ben je alleen bekend bij de vertrouwenspersoon. Dat wil zeggen dat verder niemand hoeft te weten of er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht en wat er in vertrouwen is besproken. Andere personen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen met de melder is afgesproken. Alleen wanneer er sprake is van strafbare feiten zal er, maar altijd in overleg met de melder, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.
 
De vertrouwenspersoon zal samen met de melder altijd proberen naar een (werkbare) oplossing te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst
kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen bij het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan de vertrouwenspersoon ook begeleiden bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.
 
Wie zijn de vertrouwenspersonen?
 
 

 Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, close-up

Hans Lemmers
 
Tel: op te vragen bij het bestuur
 
Alianne Hendriks
 
Tel: op te vragen bij het bestuur
 

De vertrouwenspersonen zijn te bereiken via e-mail en telefoon.