Wanneer je lid bent van Scoutinggroep Van Weerden Poelman en helaas besluit om te stoppen met Scouting dien je het lidmaatschap op te zeggen. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de Penningmeester. Daarnaast wenst de leiding graag ook een melding van het beëindigen van het lidmaatschap te ontvangen. 
 
Het opzeggen dient uiterlijk 1 dag voor het einde van het lopende kwartaal te geschieden. Later opzeggen betekend dat het volgende kwartaal toch wordt afgeschreven. 
 
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de penningmeester. Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de penningmeester via